Skip to main content
«Vi liker at Motimate-plattformen gjør læring veldig engasjerende og
tilgjengelig for alle deltakere.»

Øk kunnskap og kultur for mangfold, likestilling og inkludering i organisasjonen med nye kurs fra Equality Check

Forfatter: James Micklethwait

Moderne selskaper endrer nå både måten de jobber på og bedriftskulturen. Økt fleksibilitet, med muligheten til å jobbe hybrid og hjemmefra, er én del av den pågående transformasjonen. Samtidig opplever arbeidsgivere at stadig flere er opptatt av å jobbe for selskaper de kan identifisere seg med, både når det gjelder verdier, misjon og visjon.

Økt kunnskap og bevissthet rundt mangfold, likestilling og inkludering (DEI) er også sentralt i en moderne bedriftskultur. Ansvaret for å legge til rette for et trygt arbeidsmiljø, der personer med ulike bakgrunner og identiteter føler seg velkomne, forstått og verdsatt plasseres gjerne hos HR-avdelingen. 

For å hjelpe HR-ledere å navigere blant disse utfordringene har vi inngått et samarbeid med Equality Check, Norges ledende organisasjon for mangfold, likestilling og inkludering.  Sammen har vi laget en rekke kurs som øker kunnskap blant ansatte om hvordan redusere skadevirkningene av ubevisste fordommer, samtidig som de driver frem positive kulturendringer. 

«I Equality Check jobber vi for å hjelpe selskaper med å levere helhetlige og konkrete løsninger for å utnytte potensialet som ligger i like muligheter for alle. Økt bevissthet er et fundamentalt første skritt for å lykkes med DEI-arbeidet, og stadig oftere ber kundene våre om opplæringsressurser for å bidra til å støtte deres overordnede mål for DEI. Vi mener at DEI-opplæring må være strukturert og lett tilgjengelig for alle ansatte. E-læring på mobile plattformer føltes som det mest naturlige formatet på den moderne arbeidsplassen. DEI kan bli sett på som et komplekst’ tema, derfor ønsker vi å skape innhold som de ansatte vil glede seg over. Vi liker at Motimate-plattformen gjør læring engasjerende og tilgjengelig for alle deltakere.» 

Vi liker at Motimate-plattformen gjør læring veldig engasjerende og tilgjengelig for alle deltakere.

Marie Louise Sunde

CEO & Cofounder, Equality Check

Gjennom spillopplevelsen til Motimate (som ble en del av Kahoot!-gruppen i 2021) har Equality Check som mål å gjøre komplekse DEI-temaer lettere å forstå for hundretusenvis av ansatte over hele verden. 

DEI-kursene som er laget av Equality Check, er allerede tilgjengelig på Motimate-plattformen. For å ta de ansattes læring til neste nivå, kan HR-ansvarlige tilpasse kursene ved å legge til selskapets logo, selskapets farger og en tilpasset innloggingsside. I tillegg får selskaper og organisasjoner tilgang til dybderapportering for å følge med på progresjonen til de ansatte. Rapporten er utformet for å sikre at ansatte virkelig er engasjert og forstår DEI i deres organisasjon. 

Selskaper og organisasjoner som er interessert i å lære mer om Motimate, et selskap i Kahoot!-gruppen, eller mer om Kahoot!s læringsløsninger for bedrifter, engasjement- eller kommunikasjonsløsninger for stasjonære og mobile enheter, bør ta kontakt med business@kahoot.com eller besøke nettsiden til Motimate

Your new message

How Adaptive Learning Principles can help you Create Personalized Learning Experiences

Today, we know that different people learn in different ways and at different speeds, which is why adaptive learning theory is becoming increasingly popular. Find out these principles can help you Create personalized learning experiences.

Learn more about How Adaptive Learning Principles can help you Create Personalized Learning Experiences
Icon set not found