Skip to main content

Opplasting av brukere

Vennligst bruk dette skjemaet for å sikkert laste opp brukere som skal ha tilgang til sikkerhetskurs i Motimate-kontoen til din organisasjon.

VIKTIG! Formatering av CSV-fil:

 • CSV-filen må være formatert med følgende kolonner per bruker og i denne rekkefølge:
  1. email
  2. first_name
  3. last_name
 • Bruk navnene ovenfor som titler på første rad.
 • Det er viktig at fornavn og etternavn er adskilt. Fullt navn i samme kolonne aksepteres ikke!
 • Bruk komma eller semi-kolon som skilletegn.
 • Lagre med følgende tegnsett: Unicode / UTF-8.
 • Maksimum filstørrelse: 10 MB.

 1. Pass på å bruke følgende overskrifter på rad 1 og de tre kolonnene i denne rekkefølgen
  • Kolonne A: email
  • Kolonne B: first_name
  • Kolonne C: last_name
  • Slett alle andre kolonner!
  • Pass på at det ikke er noen tomme rader før siste rad!
 2. Klikk Fil og velg deretter Lagre som…
 3. Velg følgende filtype: CSV UTF-8 (kommadelt) (.csv)
 4. Gi et passende navn på filen, f.eks.: min_org.csv
 5. Klikk deretter Lagre.
 6. Pass på at det er CSV-filen du nettopp lagret, og ikke en fil av typen .XLS eller .XLSX som du laster opp lenger nede i dette skjemaet!

Eksempel på hvordan data må se ut hvis du redigerer i Excel:

Your new message

Why are Soft Skills Important and can they be Taught Online?

Soft skills have become an area of increased focus for organizations. The global Covid-19 pandemic has seen companies switching from face-to-face training to online delivery. In a sense, increasingly digital workplaces and hybrid working arrangements have emphasized the need for organizations to consciously hone and apply these skills to create and maintain inclusive, engaging, sustainable working environments.

Learn more about Why are Soft Skills Important and can they be Taught Online?
Icon set not found