Skip to main content

Opplasting av brukere

Vennligst bruk dette skjemaet for å sikkert laste opp brukere som skal ha tilgang til sikkerhetskurs i Motimate-kontoen til din organisasjon.

VIKTIG! Formatering av CSV-fil:

 • CSV-filen må være formatert med følgende kolonner per bruker og i denne rekkefølge:
  1. email
  2. first_name
  3. last_name
 • Bruk navnene ovenfor som titler på første rad.
 • Det er viktig at fornavn og etternavn er adskilt. Fullt navn i samme kolonne aksepteres ikke!
 • Bruk komma eller semi-kolon som skilletegn.
 • Lagre med følgende tegnsett: Unicode / UTF-8.
 • Maksimum filstørrelse: 10 MB.

 1. Pass på å bruke følgende overskrifter på rad 1 og de tre kolonnene i denne rekkefølgen
  • Kolonne A: email
  • Kolonne B: first_name
  • Kolonne C: last_name
  • Slett alle andre kolonner!
  • Pass på at det ikke er noen tomme rader før siste rad!
 2. Klikk Fil og velg deretter Lagre som…
 3. Velg følgende filtype: CSV UTF-8 (kommadelt) (.csv)
 4. Gi et passende navn på filen, f.eks.: min_org.csv
 5. Klikk deretter Lagre.
 6. Pass på at det er CSV-filen du nettopp lagret, og ikke en fil av typen .XLS eller .XLSX som du laster opp lenger nede i dette skjemaet!

Eksempel på hvordan data må se ut hvis du redigerer i Excel:

 • Fill out this form to upload users:

 • Accepted file types: csv, Max. file size: 10 MB.
  Important: File formats such as .XLS, .XLSX, or .NUMBERS are not supported.

Your new message

Designing for Inclusion in online learning

Inclusive learning design provides opportunity for everyone to succeed, in any given learning context, regardless of age, ability, experience, gender, race or religion. This means creating a safe space to learn that encourages everyone to have a go.

Learn more about Designing for Inclusion in online learning
Icon set not found