Skip to main content

Kompetansestandard Renhold

NHOs kompetansestandard vil bidra til at renholdsbransjen blir en attraktiv karrierevei, og samtidig styrke bransjen faglig slik at den kan imøtekomme morgendagens behov og dermed også styrke bransjens konkurransekraft.

NHO Service og Handel har valgt Motimate som plattform for standarden

Starten på en faglig karrierevei

Kompetansestandarden er fagopplæring for Nivå 1 Grunnkompetanse Renhold og Nivå 2 Yrkeskompetanse Renhold. Hvert nivå med tilhørende kompetansebevis, kan stå selvstendig eller avsluttes med en egen test for å oppnå Yrkeskompetansebevis Renhold.

Kompetansestandarden kan også være starten på en faglig karrierevei mot et fagbrev som Renholdsoperatør.

Ingen krav til tidligere kompetanse

Det er ingen krav til tidligere praktisk eller teoretisk kompetanse for å kunne starte på Kompetansestandard Renhold. Kompetansestandarden er derfor en mulighet til å formalisere renholdskompetanse på nivåer før et fagbrev, der man minimum trenger fem års arbeidspraksis eller to år på skole og to år i lære.

Opplæring på mobil

Renholderne gjennomfører opplæring i en app på mobilene sine eller via nettbrett eller PC. Renholderne får teoretisk og praktisk trening, kombinert med ulike spill som forsterker innlæringen, eksempler som bidrar til refleksjon og tester som bekrefter kompetanse underveis.

Bedriftene styrer selv gjennomføringen av Kompetansestandarden gjennom sin bedriftsportal.

Kvalitetssikret
innhold

Renholdsbransjens egne bedrifter, samt andre fagmiljøer knyttet til bransjen, har bidratt til å utforme og kvalitetssikre innholdet.

Ingen krav til tidligere kompetanse

Det er ingen krav til tidligere praktisk eller teoretisk kompetanse for å kunne starte på Kompetansestandard Renhold. 

Opplæring rett
i lomma

Kompetansestandarden er fagopplæring for renholdere ved hjelp av en aktiviserende app.

Mange av medlemsbedriftene er
allerede godt i gang

Kompetansestandarden er et kjempeløft for faget og bransjen som helhet. ISS har jo sammen med mange andre dyktige fagfolk fra hele bransjen, fått vært med i utviklingen. Derfor vet vi at Kompetansestandarden er godt forankret og ikke minst gjort relevant for akkurat de behovene vi som bransje og våre kunder har. Vi er derfor sikre på at Kompetansestandarden vil bli et viktig kompetanseverktøy også for oss i ISS.

Hege Aamotsmo

Konserndirektør People & Culture i ISS Facility Services AS

Kom i gang!

Fyll ut skjema nedenfor og finn ut hvordan du enkelt kan komme i gang med kompetansestandarden.

Your new message

How Adaptive Learning Principles can help you Create Personalized Learning Experiences

Today, we know that different people learn in different ways and at different speeds, which is why adaptive learning theory is becoming increasingly popular. Find out these principles can help you Create personalized learning experiences.

Learn more about How Adaptive Learning Principles can help you Create Personalized Learning Experiences
Icon set not found