Skip to main content

Opplasting av brukere

Vennligst bruk dette skjemaet for å sikkert laste opp brukere som skal ha tilgang til sikkerhetskurs i Motimate-kontoen til din organisasjon.

VIKTIG! Formatering av CSV-fil:

 • CSV-filen må være formatert med følgende kolonner per bruker og i denne rekkefølge:
  1. email
  2. first_name
  3. last_name
 • Bruk navnene ovenfor som titler på første rad.
 • Det er viktig at fornavn og etternavn er adskilt. Fullt navn i samme kolonne aksepteres ikke!
 • Bruk komma eller semi-kolon som skilletegn.
 • Lagre med følgende tegnsett: Unicode / UTF-8.
 • Maksimum filstørrelse: 10 MB.

 1. Pass på å bruke følgende overskrifter på rad 1 og de tre kolonnene i denne rekkefølgen
  • Kolonne A: email
  • Kolonne B: first_name
  • Kolonne C: last_name
  • Slett alle andre kolonner!
  • Pass på at det ikke er noen tomme rader før siste rad!
 2. Klikk Fil og velg deretter Lagre som…
 3. Velg følgende filtype: CSV UTF-8 (kommadelt) (.csv)
 4. Gi et passende navn på filen, f.eks.: min_org.csv
 5. Klikk deretter Lagre.
 6. Pass på at det er CSV-filen du nettopp lagret, og ikke en fil av typen .XLS eller .XLSX som du laster opp lenger nede i dette skjemaet!

Eksempel på hvordan data må se ut hvis du redigerer i Excel:

Icon set not found